Page 148 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 148

V. Toelichting op de staat van baten en lasten
Alle bedragen in de toelichting zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.
10. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers
 40.042
 17.376
 57.418
 Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
BRUTO PENSIOENREGELING
a1. Beschikbare premie bijdrage werkgever (voor risico deelnemers) a2. Beschikbare premie bijdrage werknemer (voor risico deelnemers) b. Premieopslag voor herverzekeringen
c. Premieopslag voor administratie- en uitvoeringskosten
d. Premiebijdrage werkgever voor voorziening toekomstige uitvoeringskosten
e. Premiebijdrage werkgever voor minimaal vereist eigen vermogen
2020
2020
2019
33.831 16.770 50.601
2019
22.520 3.140 5.251 1.360
686
874
33.831
   27.309
 3.684
 6.081
 1.367
 266
 1.335
 40.042
       148 Jaarverslag 2020 - SNPS


   146   147   148   149   150