Page 146 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 146

8. Voorziening toekomstige uitvoeringskosten
31-12-2020
31-12-2019
3.375 3.215 6.590
  3.641
 3.723
 7.364
  Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
Het pensioenfonds houdt een voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten aan zodat het pensioenfonds de uitvoeringskosten kan dragen in geval van discontinuïteit van de onderneming en de te maken uitvoeringskosten voor de dan gewezen deelnemers niet uit het rendement hoeven te worden onttrokken. Bij de vaststelling van deze voorziening
wordt ervan uitgegaan dat de opgebouwde pensioenkapitalen en aanspraken 2 jaar na be├źindiging van de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever, worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder.
Voorziening toekomstige uitvoeringskosten
Stand per 1 januari Dotatie
Stand per 31 december
De per eind 2020 aanwezige kostenvoorziening voldoet aan het wettelijk minimaal vereiste niveau waardoor SNPS in staat is om de opgebouwde kapitalen bij een
externe partij onder te brengen. Het geambieerde kostenvoorzieningsniveau, waarbij het pensioenfonds in staat is de uitvoeringskosten naar de toekomst toe zelfstandig te kunnen dragen, zal in de komende jaren bereikt worden.
    2020
2019
5.154
1.436
6.590
   6.590
 774
 7.364
        146 Jaarverslag 2020 - SNPS   144   145   146   147   148