Page 145 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 145

Verloopoverzicht voorziening pensioenverplichtingen per pensioenregeling
Bruto Pensioen- regeling IDC
106.151
Bruto Pensioen- regeling CVP
2.092
-
-
-
-25
454
1.030
3.551
-
Netto Pensioen- regeling IDC
56.791
13.132
-
-17
-254
12.025
-2.601
79.076
13.063
-
-
-42
2.862
-3.900
91.059
Netto Pensioen- regeling CVP
3.569
-
-
-
-259
961
2.601
6.872
-
-
-
-228
976
3.900
11.520
Totaal
  168.603
 38.623
 4.978
 -44
 -550
 36.605
 -
 248.215
43.818
 3.711
 -480
 -319
 10.189
 -
 305.134
 Stand per
1 januari 2019
 Premiestortingen 25.491
 Inkomende waarde- overdrachten
Uitgaande waarde- overdrachten
Uitkeringen en afkopen
Beleggings- resultaat
Van IDC naar CVP
Stand per 31 december 2019
4.978
-27
-12
23.165
-1.030
158.716
     Premiestortingen 30.755
 Inkomende waarde- overdrachten
Uitgaande waarde- overdrachten
Uitkeringen en afkopen
Beleggings- resultaat
Van IDC naar CVP
Stand per 31 december 2020
3.711 -
-480 -
- -49
5.926 425
-930 930
197.698 4.857
     Voor een verdere toelichting op de mutaties zie de toelichting op de staat van baten en lasten. De gevoerde pensioenregelingen van SNPS betreffen individuele beschikbare premieregelingen.
Jaarverslag 2020 - SNPS 145
   143   144   145   146   147