Page 144 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 144

7. Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
 197.698
 4.857
 91.059
 11.520
 305.134
 Bruto pensioenregeling IDC Bruto pensioenregeling CVP Netto pensioenregeling IDC Netto pensioenregeling CVP
Specificatie bruto pensioenregeling CVP:
Bruto pensioenregeling CVP aanspraken
Bruto pensioenregeling CVP nog toe te delen resultaat
Specificatie netto pensioenregeling CVP:
Netto pensioenregelinig CVP aanspraken
Netto pensioenregeling CVP nog toe te delen resultaat
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2019
158.716 3.551 79.076 6.872 248.215
31-12-2019
3.448 103 3.551
31-12-2019
6.685 187 6.872
      4.807
 50
 4.857
     11.472
 48
 11.520
    144 Jaarverslag 2020 - SNPS


   142   143   144   145   146