Page 139 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 139

2. Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Specificatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen:
Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
Technische voorzieningen
IBNR-voorziening
Levenslang partnerpensioen voorziening
Tijdelijk partnerpensioen voorziening
Wezenpensioen voorziening
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheids voorziening Ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening Totaal
Mutatieoverzicht technische voorzieningen
Stand per 1 januari
Mutatie IBNR-voorziening
Mutatie levenslang partnerpensioen voorziening
Mutatie tijdelijk partnerpensioen voorziening
Mutatie wezenpensioen voorziening
Mutatie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheids voorziening Mutatie ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening Stand per 31 december
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2019
12.993 6.367 19.360
31-12-2019
5.988 10.145 1.649 213 1.365 - 19.360
2019
13.816 510 4.534 607 96 -203 - 19.360
  17.473
 10.692
 28.165
      7.193
 15.499
 1.767
 205
 1.548
 1.953
 28.165
        2020
  19.360
 1.205
 5.354
 118
 -8
 183
 1.953
 28.165
         De risico’s van overlijden in
actieve dienst en premievrijstelling van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid zijn volledig herverzekerd bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Het risico van arbeidsongeschiktheid gedurende
actieve dienst is volledig herverzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V. en Achmea Schadeverzekeringen N.V. hebben een credit rating A- met een ‘stable outlook’ (Standard & Poor’s).
Jaarverslag 2020 - SNPS 139
   137   138   139   140   141