Page 138 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 138

Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen bestaan volledig uit beleggingen in indirect vastgoed via participaties in beursgenoteerde beleggingsfondsen die beleggen in vastgoed.
Aandelen
De beleggingen in aandelen bestaan volledig uit beleggingen in aandelen via participaties in beursgenoteerde beleggingsfondsen die beleggen in aandelen.
Nog te beleggen posten voor risico deelnemers
Bruto pensioenregeling IDC
Nog te beleggen premies december
Nog te beleggen ontvangen inkomende waardeoverdrachten
Netto pensioenregeling IDC
Nog te beleggen premies december
Nog te beleggen naar netto pensioenregeling CVP
Netto pensioenregeling CVP
Nog te beleggen van netto pensioenregeling IDC
Vastrentende waarden
De beleggingen in vastrentende waarden bestaan volledig
uit participaties in met name beursgenoteerde beleggingsfondsen en één niet-beursgenoteerde beleggingsfonds die beleggen in vastrentende waarden.
Overige beleggingen
De overige beleggingen bestaan volledig uit liquide middelen binnen de beleggingsfondsen die niet toe te wijzen zijn aan één categorie.
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2019
2.290 364 2.654
31-12-2019
1.062 - 1.062
31-12-2019
-
-
 2.617
 196
 2.813
    987
 509
 1.496
    -509
 -509
  138 Jaarverslag 2020 - SNPS


   136   137   138   139   140