Page 137 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 137

Gehanteerde waarderingsmethodiek 2020 en 2019 (niveau 3)
Genoteerde marktprijzen
Onafhankelijke NCW- taxaties berekeningen
- -
-- -
- -
- -
- -
- -
Onafhankelijke NCW- taxaties berekeningen
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Andere methode(n)
26.482 158.465 113.345 2.105 4.737 305.134
Totaal
41.936 128.993 71.299 1.272 4.715 248.215
Totaal
  -
 -
 8.888
 -
 -
 8.888
 Per 31 december 2020
 Vastgoed beleggingen 26.482
Aandelen 158.465
Vastrentende waarden 104.457
Derivaten 2.105
Overige beleggingen 4.737
Totaal 296.246
Genoteerde marktprijzen
Per 31 december 2019
Vastgoed beleggingen 41.936
Aandelen 128.993
Vastrentende waarden 63.797
Derivaten 1.272
Overige beleggingen 4.715
Totaal 240.713
Andere methode(n)
       -
 -
 7.502
 -
 -
 7.502
       *) De presentatie van de vergelijkende cijfers van 2019 zijn aangepast voor de beursgenoteerde fondsen.
Jaarverslag 2020 - SNPS 137
   135   136   137   138   139