Page 135 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 135

CVP Netto beleggingsportefeuille naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3)
Categorie/Fonds
Indirect Vastgoed:
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten): iShares Developed World Index Fund (IE)
Aandelen Wereld (Low Volatility):
Robeco QI Global Developed Conservative Equities
Aandelen Opkomende Markten:
Robeco QI Institutional EM Enhanced Index Eq Fnd
Staatsobligaties euro - Lange Duratie 40:
Robeco Inst Liability Driven Euro Core Govt Bnd 40
Staatsobligaties euro - Lange Duratie 20:
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS
Staatsobligaties euro:
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
Vastrentende waarden - High Yield: Robeco High Yield Bond Fund
Staatsobligaties opkomende markten:
L&G EM Government Bond (Local Currency) Index Fund
Beleggingsdebiteuren Beleggingscrediteuren Liquide middelen Totaal
Marktwaarde Marktwaarde 31-12-2020 31/12/2019
478 475 472
513 849
2.926 600
486
-
5 - 68 6.872
 410
 1.216
 -
 1.320
 1.496
 5.203
 1.090
 839
 401
 519
 -171
 -294
 12.029
             Jaarverslag 2020 - SNPS 135   133   134   135   136   137