Page 132 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 132

In onderstaande tabellen is de samenstelling van het belegd vermogen binnen beleggingsportefeuilles per 31 december van het boekjaar weergegeven, gesplitst naar de onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3).
Life Cycle Portefeuille Rente naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3)
Categorie/Fonds
Niet-Staatsobligaties Euro
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)
Niet-Staatsobligaties Niet-Euro
BlackRock Intermediate Credit Bond Index Fund "B"
Beleggingscrediteuren Liquide middelen Totaal
Marktwaarde 31-12-2020
Marktwaarde 31/12/2019
15.379
7.502
-13
49
22.917
 18.151
 8.888
 -63
 72
 27.048
     Life Cycle Portefeuille Match I naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3)
Categorie/Fonds
Staatsobligaties – Lange Duratie 20 jaar
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS
Beleggingscrediteuren Liquide middelen Totaal
Marktwaarde Marktwaarde 31-12-2020 31/12/2019
348
- 4 352
 637
 -17
 18
 638
    132 Jaarverslag 2020 - SNPS


   130   131   132   133   134