Page 131 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 131

Verdeling beleggingsportefeuille (LCP) (niveau 2) naar onderliggende waarden per 31 december 2020 (niveau 3)
Vastgoed- beleggingen
LCP Rente -
LCP Match I -
LCP Rendement 25.920
CVP Bruto 152
CVP Netto 410
Nog te beleggen -
Aandelen
-
-
154.879
1.050
2.536
-
158.465
Vastrentende waarden
27.039
637
75.113
3.023
7.533
-
113.345
Derivaten Overige beleggingen
- 9
- 1
- 850
609 23
1.496 54
- 3.800
2.105 4.737
Totaal
  27.048
 638
 256.762
 4.857
 12.029
 3.800
 305.134
       Stand per 31 december 2020
26.482
Verdeling beleggingsportefeuille (LCP)(niveau 2) naar onderliggende waarden per 31 december 2019 (niveau 3)
Vastgoed- beleggingen
LCP Rente -
LCP Match I -
LCP Rendement 41.202
CVP Bruto 256
CVP Netto 478
Nog te beleggen -
Aandelen
-
-
126.770
764
1.459
-
128.993
Vastrentende waarden
22.882
348
41.982
2.073
4.014
-
71.299
Derivaten Overige beleggingen
- 35
- 4
- 853
424 34
848 73
- 3.716
1.272 4.715
Totaal
  22.917
 352
 210.807
 3.551
 6.872
 3.716
 248.215
       Stand per 31 december 2019
41.936
Jaarverslag 2020 - SNPS 131


   129   130   131   132   133