Page 130 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 130

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het verloop van de beleggingen in de beleggingsportefeuilles portefeuilles.
Beleggingsportefeuilles verloopoverzicht 2020 (niveau 2)
 LCP Rente
LCP Match I
LCP Rendement
CVP Bruto
CVP Netto
Nog te beleggen
Stand per 1 januari 2020
22.917
352
210.807
3.551
6.872
3.716
Aankopen
6.608
279
43.406
1.139
4.468
-
55.900
Verkopen
-2.766
-35
-4.039
-235
-229
-
-7.304
Overige Waarde mutaties mutaties
-26 315
-3 45
-3 6.591
-10 412
-20 938
84 -
22 8.301
Overige Waarde mutaties mutaties
36 1.232
3 19
853 33.046
34 420
73 889
694 -
1.693 35.606
Stand per 31 december 2020
27.048
638
256.762
4.857
12.029
3.800
305.134
Stand per 31 december 2019
22.917
352
210.807
3.551
6.872
3.716
248.215
      Totaal 248.215
Beleggingsportefeuilles verloopoverzicht 2019 (niveau 2)
 LCP Rente
LCP Match I
LCP Rendement
CVP Bruto
CVP Netto
Nog te beleggen
Stand per 1 januari 2020
16.844
193
142.883
2.092
3.569
3.022
Aankopen
5.807
170
36.958
1.029
2.610
-
46.574
Verkopen
-1.002
-33
-2.933
-24
-269
-
-4.261
      Totaal 168.603
130 Jaarverslag 2020 - SNPS   128   129   130   131   132