Page 129 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 129

V. Toelichting op de balans
Alle bedragen in de toelichting zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.
Activa
1. Beleggingen voor risico deelnemers
Hieronder is een overzicht gegeven van de beleggingen verdeeld naar pensioen- regelingen en beleggingsportefeuilles.
Verdeling beleggingen naar pensioenregelingen en beleggingsportefeuilles per 31 december 2020 (niveau 2)
Bruto pensioen- regeling IDC
Bruto pensioen- regeling CVP
Netto pensioenre- geling IDC
Netto pensioenre- geling CVP
Totaal
LCP Rente
19.268
-
7.780
-
27.048
LCP Match I
348
-
290
-
638
LCP Ren- dement
175.269
-
81.493
-
256.762
CVP CVP Bruto Netto
- -
4.857 -
- -
- 12.029
4.857 12.029
Nog te beleggen / ontrekken
2.813
-
1.496
-509
3.800
Totaal
  197.698
 4.857
 91.059
 11.520
 305.134
     Verdeling beleggingen naar pensioenregelingen en beleggingsportefeuilles per 31 december 2019 (niveau 2)
Bruto pensioen- regeling IDC
Bruto pensioen- regeling CVP
Netto pensioenre- geling IDC
Netto pensioenre- geling CVP
Totaal
LCP Rente
16.034
-
6.883
-
22.917
LCP Match I
184
-
168
-
352
LCP Ren- dement
139.844
-
70.963
-
210.807
CVP CVP Bruto Netto
- -
3.551 -
- -
- 6.872
3.551 6.872
Nog te beleggen / ontrekken
2.654
-
1.062
-
3.716
Totaal
  158.716
 3.551
 79.076
 6.872
 248.215
     Jaarverslag 2020 - SNPS 129

   127   128   129   130   131