Page 12 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 12

   1
1
2J
2
J
a
aa
Door deze crisis heb ik een veel diepere band met de mensen met wie ik werk
 ar
r
v
ve
e
r
r
s
s
l
l
a
ag
g2
20
0
2
2
0
0-
-
S
SN
NP
PS
S
 
   10   11   12   13   14