Page 109 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 109

over het verwachte toekomstige pensioeninkomen die deelnemers een reƫel beeld geeft en in staat stelt om een goede financiƫle planning voor de oude dag te maken. Wat daarbij zeker helpt is dat met het Pensioenakkoord beschikbare premieregelingen de
norm worden in Nederland. Hierdoor zal het toekomstige wettelijk kader
veel meer dan nu het geval is, gericht zijn op voor premieovereenkomsten belangrijke onderwerpen als invulling van zorgplicht, keuzebegeleiding en het bepalen van de risicohouding van de individuele deelnemer.
Een goede afspiegeling van de deelnemers en een juiste mix van competenties en deskundigheid in
de fondsorganen is voor het bestuur onontbeerlijk om, in nauwe afstemming met het VO, gedragen keuzes voor de toekomst te maken. Dat ook het VO
in 2021 nadrukkelijk oog heeft voor diversiteit bij SNPS, kan het bestuur in dat kader alleen maar onderschrijven.
 Jaarverslag 2020 - SNPS 109
    107   108   109   110   111