Page 106 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 106

 Dat akkoord gaat ook op SNPS invloed hebben
 Dit akkoord gaat ook op SNPS
invloed hebben. Door het bestuur
en het pensioenbureau zijn deze ontwikkelingen nauwgezet gevolgd, en is in diverse stadia en (externe) gremia het belang van de SNPS deelnemer naar voren gebracht. Daarnaast heeft het bestuur verschillende themasessies georganiseerd om het VO op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Het VO is zeer tevreden met de aandacht en de open communicatie over dit onderwerp, en de voortdurende
focus op het belang van de Shell pensioenfondsen in Nederland.
Pensioencommunicatie
Het bestuur heeft eind 2019 een
nieuw communicatiebeleid opgesteld, waarvoor begin 2020 een positieve adviesaanvraag door het VO is afgegeven. Deze oordeelsvorming heeft plaatsgevonden na een uitgebreide discussie over de zorgpunten van het VO. Het bestuur is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Het VO is tevreden over de manier waarop progressie
is gemaakt in de uitvoering van de pensioencommunicatie en aandacht
is besteed aan het opstellen en monitoren van meetbare doelstellingen. Voorbeelden zijn dat de resultaten van de deelnemersenquête worden verwerkt
in de communicatie en digitalisering wordt ingezet om de informatie zo bereikbaar en begrijpelijk mogelijk te maken voor de diverse groepen deelnemers.
Vermogensbeheer en ESG- beleid
Door de crisis op de financiële
markten is de geplande verbeterslag van beleggingsrapportages versneld ingevoerd, waardoor er beter inzicht
is in de prestaties van de verschillende beleggingsfondsen en verschillende financiële risico’s. Daarnaast zijn diverse verbeterstappen gezet in de selectie van beleggingsfondsen binnen de verschillende beleggingscategorieën (asset classes). Het VO is zeer tevreden met deze verbeteringen, die leiden tot beter inzicht en een beter rendement- risico profiel.
Daarnaast is het VO in 2020 actief betrokken geweest bij de diverse ontwikkelingen van ESG. Er is goede vooruitgang gemaakt met betrekking tot de implementatie van het IMVB- convenant en het proces van screening en engagement monitoring via Achmea Investment Management.
Het VO onderstreept het belang van een adequaat screening- en
106 Jaarverslag 2020 - SNPS

   104   105   106   107   108