Page 103 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 103

 SNPS blijft doorgroeien in termen van aantallen deelnemers en belegd vermogen
 Reactie van de uitvoerende bestuursleden
Met gepaste dankbaarheid nemen de uitvoerende bestuursleden kennis van de observaties van de niet-uitvoerende bestuursleden over de vele uitdagingen voor SNPS die in het roerige jaar 2020 op een professionele manier,
en in goede samenwerking met alle betrokkenen, het hoofd zijn geboden, met blijvende aandacht voor de aansturing van het fonds.
SNPS blijft doorgroeien in termen
van aantallen deelnemers en belegd vermogen. Tegelijkertijd voltrekken interne en externe veranderingen zich in een steeds hoger tempo. Dat vraagt van de managementorganisatie blijvende aandacht voor verandervermogen,
grip op de uitbestede taken en van
het gehele bestuur een heldere toekomstvisie en strategie. Een effectieve samenwerking tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden, zoals we die nu zien, is daarbij essentieel.
De uitvoerende bestuursleden onderschrijven de door de niet- uitvoerende bestuursleden aangedragen aandachtspunten. Deze zijn inmiddels
opgenomen als onderdeel van
het werkplan voor 2021-2022.
Op verschillende door de niet- uitvoerende bestuursleden genoemde beleidsterreinen is het afgelopen jaar de nodige voortgang geboekt en SNPS staat naar de mening van de uitvoerende bestuursleden dan ook goed voorgesorteerd op thema’s als Pensioenakkoord, technologische innovatie, deelnemersbetrokkenheid
en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat mag echter niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Juist in deze periode van toenemende economische en maatschappelijke onzekerheden is het zaak een open dialoog met alle stakeholders te blijven onderhouden, zodat SNPS in staat blijft om met draagvlak wendbaar te opereren in het snel veranderende pensioenlandschap.
Jaarverslag 2020 - SNPS 103

   101   102   103   104   105