Page 100 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 100

  gevolgen voor de financiƫle markten zijn terugkerende onderwerpen op bestuursvergaderingen.
Beleggingsresultaten
De situatie op de financiƫle markten
in het eerste kwartaal van 2020 heeft
in eerste instantie geleid tot sterk negatieve rendementen, met name
in de Rendementsportefeuille. De bovengenoemde scenarioanalyse gaf geen aanleiding de eerder genomen strategische keuzes aan te passen. Het tweede kwartaal en ook de laatste maanden van het jaar lieten een breed marktherstel zien, wat ertoe geleid heeft dat alle Life cycle portefeuilles het jaar hebben afgesloten met een positief rendement. De rente is gedurende 2020 echter wel verder gedaald wat de toekomstige pensioeninkoop drukt. Hoewel het bestuur geen invloed heeft op de ontwikkeling van de rente blijft dit onverminderd een punt van aandacht.
ESG
Op het gebied van ESG is verdere voortgang geboekt en is de
implementatiefase van het IMVB- convenant ultimo 2020 succesvol afgerond. Als onderdeel daarvan
is de reguliere screening op het uitsluitingenbeleid ingevoerd en rapportage over het engagement beleid geactiveerd. Ook is het ESG- beleid
een bewuste factor in de keuzes die worden gemaakt wat betreft de selectie van beleggingsfondsen. Daarnaast is medio 2020 een deelnemerssurvey over verantwoord beleggen uitgevoerd, met een hoge response rate, om de verwachtingen en voorkeuren van deelnemers beter in kaart te brengen. De survey liet zien dat er onder de deelnemers een breed draagvlak bestaat voor het gevoerde verantwoord beleggingsbeleid en de gekozen vier Sustainable Development Goals.
Uitbesteding
De relatie met Achmea Pensioenservices (APS) en Achmea Investment Management (AIM), de twee uitbestedingspartijen van SNPS, wordt door de uitvoerende bestuurders en de experts binnen
100 Jaarverslag 2020 - SNPS

   98   99   100   101   102